RAP, HOMIES & FAMILL SPECIAL EDITION + WOU SIN SE HINN? VIDEOCLIP – OUT NOW!!!

Ab haut get et dem T the Boss sein Solo-Album “Rap, Homies & Famill” an der SPECIAL EDITION aus gratis Download. Fier dei 22 Lidder rofzelueden einfach hei op d’Bild klicken:

RHF-SE in RAP, HOMIES & FAMILL SPECIAL EDITION + WOU SIN SE HINN? VIDEOCLIP - OUT NOW!!!

Ausserdem get et dozu och en neie Videoclip mam Titel “Wou sin se hinn”:

Vill spaas domat